Μεταφορά ορμής κι ενέργειας

1Μια μικρή σφαίρα, μάζας m=0,2kg κρέμεται στο άκρο κατακόρυφου νήματος μήκους l=1,25m, σε επαφή με σώμα Σ, μάζας Μ=0,8kg, το οποίο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, όπως στο σχήμα. Εκτρέπουμε τη σφαίρα, φέρνοντάς την στη θέση (1) όπου το νήμα είναι οριζόντιο και στη συνέχεια την αφήνουμε να κινηθεί. Φτάνοντας η σφαίρα στην αρχική της θέση, συγκρούεται με το σώμα Σ, οπότε την βλέπουμε να αναπηδά και να φτάνει μέχρι τη θέση (2), όπου το νήμα σχηματίζει με την κατακόρυφη γωνία θ, με συνθ=0,64. Συνέχεια

Σώμα μάζας m=2Kg ισορροπεί δεμένο…

Σώμα μάζας m=2Kg ισορροπεί δεμένο στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς , το πάνω άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οροφή. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,3m, ασκώντας κατάλληλη εξωτερική δύναμη Fεξωτ μεταβλητού μέτρου. Κάποια στιγμή αφήνουμε το σώμα ελεύθερο να κινηθεί ξεκινώντας από την ηρεμία, οπότε αυτό εκτελεί ΑΑΤ γύρω από την αρχική θέση
ισορροπίας του.

Συνέχεια

%ce%b7%cf%81%ce%b8%ce%b1%ce%bc%ce%b5

Η βολή τραβάει την ανηφόρα.

Από κτήριο ύψους H = 80 m, σώμα Σ1 μάζας m = 0,2 kg και αμελητέων διαστάσεων βάλλεται την χρονική στιγμή t0 = 0, με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 = 40 m/s, όπως στο σχήμα. Στη βάση του κτηρίου, βρίσκεται και η βάση του λείου κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ (ημφ =0,6, συνφ = 0,8). Ταυτόχρονα με την εκτόξευση του Σ1 ένα άλλο όμοιο σώμα Σ2, περνά από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου, έχοντας ταχύτητα υ. Με την βοήθεια εξωτερικής δύναμης F παράλληλης στο κεκλιμένο επίπεδο, η ταχύτητα του Σ2 διατηρείται σταθερή. Να βρείτε:

α. το μέτρο της ταχύτητας υ  ώστε το Σ1 να συναντηθεί με το Σ2

β. την χρονική στιγμή της συνάντησης των δύο σωμάτων

γ. το έργο της δύναμης F  από την βάση του κεκλιμένου επιπέδου ως την στιγμή της συνάντησης με το Σ1

δ. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του Σ1 όταν το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της δυναμικής του ενέργειας είναι ίσο με το μισό του μέτρου του ρυθμού μεταβολής της δυναμικής ενέργειας του Σ2.

ε. την κινητική ενέργεια που θα έπρεπε να δώσουμε εξαρχής στο Σ2, έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε την βοήθεια της δύναμης F και η κρούση να συνέβαινε την ίδια χρονική στιγμή με πριν.


   

Πάνω στην δεξαμενή έχει θέα.

Τα διυλιστήρια διαθέτουν μεγάλες κυλινδρικές δεξαμενές για την αποθήκευση των προϊόντων πετρελαίου. Μία από αυτές τις δεξαμενές την έχουμε κάνει εργαστήριο πειραμάτων για την μελέτη της οριζόντιας βολής. Κατά μήκος μίας διαμέτρου την χρονική στιγμή t0 = 0, από σημείο της περιφέρειας εκτοξεύουμε σώμα μάζας m = 0,2 kg, Συνέχεια

μπαίνει στην ουρά…

Το σώμα Σ ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου µε πλάτος Α και περίοδο Τ. Το σώμα Β πέφτει ελεύθερα και σε μια στιγμή Συνέχεια

Απάντηση σε Μήτσο- Θοδωρή

Καλημέρα Μήτσο, καλημέρα Θοδωρή.
Είμαστε στην αρχή ακόμα Μήτσο, πριν φτάσουμε στην λύση του Νομισματοκοπείου….
Θοδωρή, πολύ αρνητικό σε βλέπω!
Και δεν έχει καμιά δυσκολία αυτό που βλέπεις. Ούτε χρειάζεται να μάθεις τίποτα ιδιαίτερο.
Είναι 10 φορές απλούστερη η λογική του από την νιγκ. Αλλά και δέκα φορές πιο οργανωμένο και λιγότερο χαοτικό!
Και για την ουσία, του τι βλέπει κάποιος, δες απλά στην δεξιά στήλη την δραστηριότητα.
Βλέπεις κάθε στιγμή τα 10- 20 – 39, όσες θέλεις πρόσφατες παρεμβάσεις. Με μια ματιά. Απλά δεν είναι στο κέντρο της σελίδας.
Όσο για το αν θα έχουμε κόστος στην επισκεψιμότητα, αν εννοείς τα 4.000+ μέλη, ναι θα έχουμε.
Αλλά ποιο θα είναι το κόστος; Μήπως είναι πραγματικά μέλη;
Αν αναρτάται υλικό και αν γίνονται συζητήσεις, η επισκεψιμότητα θα διατηρηθεί.
Αν σταματήσουμε να παρεμβαίνουμε, μοιραία θα ακολουθήσει πτωτική πορεία.
Και ένα τελευταίο.
Δεν είναι απλά να την σπάσουμε στην νιγκ.
Όπως δεν ήταν απλά να την σπάσουμε, κάποτε, στον Νταϊσεμπλουμ…

Βίντεο 1